Implantologie

Als u een tand of kies verliest, kunt u problemen krijgen met kauwen of praten. En u vindt de ontstane ruimte in uw gebit waarschijnlijk niet fraai. Dan zijn implantaten een prima oplossingen; ze vormen de basis voor sterke, duurzame vervanging van tanden en kiezen. Door de verankering in het kaakbot voelen de elementen aan als uw eigen gebit.

Bekijk ook de uitleg video

Wat is een implantaat?

Wat is een implantaat?

Als u een of meerdere tanden of kiezen mist, dan kunnen we deze vervangen door een kroon, brug of klikprothese op een implantaat. Een implantaat is een soort schroef die wij onder plaatselijke verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Zo vervangt het implantaat uw ontbrekende tandwortel en biedt houvast voor de opbouw. Een implantaat is gemaakt van lichaamsvriendelijk materiaal, meestal titanium. Over het algemeen zijn vervangende gebitselementen op implantaten niet van uw eigen tanden of kiezen te onderscheiden. Het resultaat van een of meerdere implantaten: sterke, natuurlijk uitziende tanden en kiezen, waarmee u probleemloos kunt eten, praten en volmondig lachen.

 

Welke soorten implantaten zijn er?

Welke soorten implantaten zijn er?

Als u één enkele tand of kies mist, dan is een implantaat met een kroon meestal de beste oplossing. Het alternatief is een brug, waarbij er meerdere tanden of kiezen samen op een implantaat worden bevestigd. Gaat het om een complete prothese, dan is een klikprothese die op de implantaten wordt geklikt, een goede oplossing. Het grote voordeel van een implantaat is dat de behandeling zich beperkt tot de plek in het gebit waar het probleem zich voordoet. Het is een aanpak waarbij u uw eigen tanden en kiezen spaart. Door het plaatsen van kunstwortels in de kaak blijft de contour van uw kaak behouden en blijft het tandvlees beter intact dan bij een losse prothese. 

 

Hoe wordt een tand of kiesimplantaat geplaatst?

Hoe wordt een tand- of kiesimplantaat geplaatst?

Het plaatsen van een implantaat gebeurt onder plaatselijke verdoving. Hierdoor zult u weinig van de behandeling merken. Heeft u voldoende kaakbot, dan wordt het implantaat direct in het bot geschroefd waarna de wond wordt gehecht. Als er bij u iets te weinig kaakbot aanwezig is, zal de behandeling gecombineerd worden met een botherstellende operatie.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een behandeling voor het plaatsen van één implantaat duurt ongeveer een uur.Krijgt u meerdere implantaten en/of moet de implantoloog botherstellende technieken toepassen, dan kan de behandeling tot meer dan twee uur duren. Na twee weken komt u terug voor controle en worden de hechtingen verwijderd. Na die tijd is het belangrijk dat het implantaat zich goed hecht in de kaak, voordat de opbouw wordt geplaatst. Gemiddeld gaat daar drie maanden overheen. 

Veel gestelde vragen over Implantologie

Welke oplossing biedt implantologie als ik één tand of kies mis?

Als u één enkele tand of kies mist, is een implantaat met een kroon vrijwel altijd de beste oplossing. Alternatief is een brug, een frameprothese of een plaatprothese. Het grote voordeel van een implantaat is dat de behandeling zich beperkt tot waar het probleem zich voordoet.

Het vervangt de ontbrekende tand zonder dat andere tanden of kiezen bij de oplossing van het probleem betrokken worden. Uw eigen tanden worden dus gespaard! Daarbij vervangt een implantaat niet alleen de tand of kies maar ook de wortel. De contour van uw kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact.

Welke oplossing biedt implantologie als ik meerdere tanden en/of kiezen mis?

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, is een brug op implantaten veelal de beste oplossing. Het grote voordeel van implantaten is, dat de behandeling zich beperkt tot de plek waar het probleem in uw mond zich voordoet. Met een gewone brug moeten uw tanden of kiezen naar de ontbrekende worden beslepen. Met een brug op implantaten niet. Daarbij vervangen implantaten niet alleen tanden en kiezen, maar ook de wortels. De contour van uw kaak en uw tandvlees blijft daardoor beter intact. Uw eigen tanden worden gespaard; een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in zijn geheel! Alternatief is een brug, een frameprothese of een plaatprothese.

Welke oplossing biedt implantologie als ik al mijn tanden of kiezen mis?

Als u al uw tanden en kiezen mist en uw prothese zit los, geeft een prothese op implantaten u weer de natuurlijke zekerheid van uw gebit. 

Wat is een klikprothese of klikgebit?

Een klikprothese of klikgebit is een kunstgebit dat u simpel vastklikt op twee of vier implantaten. Hierdoor zit uw kunstgebit altijd stevig vast. En dat heeft een aantal prettige voordelen: u heeft nooit meer last van een loszittend gebit, uw gebit zit comfortabel en (met name) uw onderkaak slijt veel minder snel dan bij een traditioneel kunstgebit.

Wat kosten implantaten?

De kosten van implantaten worden bepaald door de toestand van uw gebit. Moet er één of meerdere tanden of kiezen vervangen worden? Heeft u voldoende bot om de behandeling uit te voeren? Welke oplossing is voor uw gebit het beste: een kroon, een brug, een klikprothese? Tijdens uw eerste consult bij B. Hoefnagels, tandarts en gespecialiseerd implantoloog binnen Cleyburch. U ontvangt daarna een behandelplan met een bijbehorende kostenspecificatie.

Zijn er alternatieven voor implantaten?

Kan uw tand of kies niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen? Dan is een frameprothese (gemaakt van metaal) of plaatprothese (gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars) waarin uw kunsttanden en kiezen zijn verankerd, een goede oplossing. Deze protheses kunt u uit uw mond nemen. Bruggen, kronen en implantaten niet. Die zitten vast in de mond.