Kiesimplantaat

Wat is een kiesimplantaat?

Een implantaat is een kunstmatige tandwortel, meestal gemaakt van titanium. Een implantaat kan ook worden gebruikt bij het verlies van een enkel gebitselement, in dit geval de kies. Een kiesimplantaat wordt in uw kaakbot geplaatst. Het voordeel van titanium is dat het zeer sterk en licht is, en dat het bot het materiaal niet afstoot, maar er zeer dicht tegenaan zal groeien. Het implantaat, het deel wat in de kaak zit, is eigenlijk onzichtbaar. De kroon, de kunstkies, wordt op het implantaat bevestigd. 

Wanneer een kiesimplantaat?

U kunt een enkele kies verliezen door een ongeluk, door een ontsteking of door vergevorderd tandbederf. Het voordeel van een implantaat is dat de kies zeer stevig is bevestigd, dat u geen risico loopt op losraken en dat u de overige gebitselementen niet belast.

Wat is de behandeling bij een kiesimplantaat?

Allereerst zal de implantoloog bepalen of er voldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te kunnen plaatsen. Is dat niet het geval, dan kan er gekozen worden voor een andere oplossing, zoals een plaatje. Ook kan de mogelijkheid van het aanbrengen van extra bot in de kaak worden beoordeeld. Het plaatsen van een kiesimplantaat, de schroef, gebeurt bij de implantoloog. U maakt daarvoor een afspraak en krijgt alle informatie over pijnstilling, verdoving en de juiste wijze om de plek schoon te houden. Na het plaatsen van het implantaat moet het kaakbot eerst aansterken. Pas na een maand of drie kan de kroon worden gemaakt. Deze kroon zal een zo goed mogelijke replica zijn van de verloren gegane kies, en wordt meestal van porselein gemaakt. 

Tandimplantaat

Een implantaat is een soort schroef die wij onder plaatselijke verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Zo vervangt het implantaat uw ontbrekende tandwortel en biedt houvast voor uw kroon, brug of klikprothese. Een implantaat is gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Over het algemeen zijn kronen en bruggen op implantaten niet van uw eigen tanden te onderscheiden. Het resultaat: sterke, natuurlijk uitziende tanden en kiezen, waarmee u met gemak alles kunt eten, praten en volmondig kunt lachen!

Kiesimplantaat laten plaatsen

De voorbereiding
Tijdens uw eerste consult bij implantoloog B. Hoefnagels wordt de situatie van uw gebit in kaart gebracht. De implantoloog bekijkt wat de beste oplossing is voor uw probleem en wat er voor nodig is om die oplossing te realiseren. U ontvangt daarna een behandelplan met bijbehorende kostenspecificatie. Tijdens een volgende afspraak krijgt u nadere informatie over de ingreep, en u krijgt recepten mee voor medicijnen. Vaak gaat het om een pijnstiller, een spoelmiddel en soms een antibioticum. Als gebleken is dat u te weinig kaakbot heeft om een implantaat te plaatsten, dan zal er een botherstellende operatie uitgevoerd worden, eventueel direct in combinatie met het plaatsen van het implantaat. 

De behandeling
Het plaatsen van een implantaat gebeurt onder plaatselijke verdoving. Hierdoor zult u weinig van de behandeling merken. Heeft u voldoende kaakbot, dan wordt het implantaat direct in het bot geschroefd waarna de wond wordt gehecht. Als er iets te weinig kaakbot aanwezig is, zal de behandeling gecombineerd worden met een botherstellende operatie. Een behandeling voor één implantaat duurt ongeveer een uur. Krijgt u meerdere implantaten en moet de implantoloog botherstellende technieken toepassen, dan kan de behandeling tot meer dan twee uur duren. Na twee weken komt u terug voor controle en worden de hechtingen verwijderd.

Plaatsen van de kroon of brug
Afhankelijk van hoe het bot zich herstelt na het plaatsen van de implantaten, krijgt u na twee tot negen maanden uw definitieve kroon of brug. Als er meerdere kiezen moeten worden vervangen, dan doen we dit vaak tijdens meerdere consulten. Na het plaatsen van de kroon of brug heeft uw kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Deze ‘nieuwe’ kies is niet van uw andere kiezen te onderscheiden!

Nazorg
Als de hele behandeling afgerond is, maken we controlefoto’s van uw gebit. Uw eigen tandarts neemt vervolgens de reguliere zorg voor uw mond weer over. Voor de implantaten blijft u onder controle bij onze implantoloog. U ontvangt hiervoor periodiek een oproep.

Meer weten over implantaten?

Uitgebreide informatie vindt u in de online brochure implantaten klikprothese en in de online brochure implantaten kroon of brug. Of maak een afspraak met B. Hoefnagels, tandarts en gespecialiseerd implantoloog binnen Cleyburch.