phone
Spoed

Wortelkanaalbehandeling

Wanneer een wortelkanaalbehandeling?

Uw gebit bestaat uit tanden en kiezen; het zichtbare gedeelte. Er is echter een minstens zo belangrijk, maar onzichtbaar deel; de wortels, wortelpunten, wortelkanalen, zenuwbanen en -vezels, bloedvaten en bindweefsel. Helaas kunnen er in dit onzichtbare deel van het gebit ontstekingen ontstaan, met pijnklachten. Die pijn is in veel gevallen reden om naar de tandarts te gaan. U voelt de pijn vooral bij temperatuurwisselingen, eten en drinken en bij het bijten. Het kan zijn dat u niet kunt aangeven waar de pijn zich precies bevindt, maar vaak blijkt een ontstoken zenuw de boosdoener. Soms blijkt ook tijdens de tandartsbehandeling van een ‘gaatje’, oftewel cariës, dat het  tandbederf ernstige vormen heeft aangenomen waardoor het ‘gaatje’ in uw kies zo groot is  dat de zenuw zichtbaar wordt. Ook dan voeren we een wortelkanaalbehandeling uit.

Waarom een wortelkanaalbehandeling?

Een wortelkanaalbehandeling is nodig als het weefsel in de wortel van een  van uw tanden of kiezen ontstoken is. Omdat ontstoken tandweefsel niet meer geneest, en de ontsteking een gevaar vormt voor de gezondheid van het kaakbot,  halen we dit ontstoken weefsel weg door uw tand of kies open te maken. Dat heet een wortelkanaalbehandeling of een kanaal- of zenuwbehandeling.Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan daarna nog lange tijd mee.

Waaruit bestaat een wortelkanaalbehandeling?

Deze behandeling valt onder de endodontologische behandelingen. De kanaalbehandeling vindt plaats in een aantal stappen.

  • Stap 1. Diagnose. Uiteraard is het belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld. Dat doet de tandarts door het gebit te onderzoeken en eventueel röntgenfoto’s te nemen. 
  • Stap 2. Verdoving. Goede uitgebreide verdoving is belangrijk. De tandarts zal de verdovingsvloeistof zo rustig mogelijk inspuiten om irritatie of pijn te voorkomen. 
  • Stap 3. Reinigen, ontsmetten, vullen. De tandarts boort het element open om bij het wortelkanaal te komen en al het ontstoken weefsel te verwijderen. Met kleine vijltjes worden de wortelkanalen gereinigd. Het reinigen en ontsmetten is een precisiewerkje, er mogen immers geen bacteriën achterblijven. Hierna wordt het kanaal gevuld met vulmiddel. Tot slot wordt het geboorde gaatje in de tand of kies gevuld.
  • Stap 4. Controle. Over het algemeen wordt de behandeling afgesloten met een röntgenfoto ter controle. 

Als de tand of kies ten gevolge van de ontsteking te erg verzwakt is geraakt kan de tandarts een (nood)kroon plaatsen om het element te beschermen. Daar maakt u vervolgafspraken met de tandarts over.

Hoe lang duurt de behandeling?

Hoe lang een wortelkanaalbehandeling duurt hangt af van het aantal ontstoken wortelkanalen en de ernst van de ontsteking. De behandeling  varieert van een half uur tot anderhalf uur. Vaak kunnen we de wortelkanaalbehandeling in één keer afmaken, soms moet u een aantal keren terugkomen. Let op: een kanaalbehandeling die is gestart, moet ook worden afgemaakt. Plan dus voldoende tijd vrij in uw agenda. 

Pijnklachten of napijn

De meeste mensen zien erg tegen de behandeling op. Onze ervaring is dat pijn tijdens de behandeling erg meevalt, waarbij de tandarts uiteraard voor goede verdoving zorgt. Als u een wortelkanaalbehandeling ondergaat, heeft u helaas daarna vaak wel last van pijn, al kan dat van persoon tot persoon sterk verschillen. Zenuwpijn en pijn in de wortelpunt kan klachten geven. In de meeste gevallen is de pijn dragelijk en goed te onderdrukken met pijnstillers. Na drie dagen is de pijn doorgaans geheel verdwenen.

Wat te doen als de pijn toeneemt?

Het kan gebeuren dat de kiespijn die u had voor de behandeling toeneemt na een wortelkanaalbehandeling. Daar hoeft u zich niet direct zorgen over te maken. Bent u echter niet gerust op de (pijn)klachten, krijgt u koorts of heeft u last een van een zwelling? Neem dan contact op met onze praktijk. Uw tandarts beoordeelt of nacontrole of een andere vervolgbehandeling nodig is.