phone
Spoed

Klachten

Maar ook bij klachten over onze praktijk zeggen wij:

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden; vraag om een gesprek. Alleen op die manier kan de tandarts samen met u zoeken naar een oplossing. De ervaring leert dat zo’n gesprek voor beide partijen verhelderend werkt en vaak de klacht oplost.

Wilt u een gesprek aanvragen dan kunt u een email sturen naar klachten@cleyburchtandartsen.nl. Vermeld u hierin uw gegevens, de aard van de klacht en de naam van de behandelaar.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Zij geven u praktische tips over het gesprek met de tandarts en denken met u mee. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Levert ook het TIP geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling of de ANT-klachtenregeling (Associatie Nederlandse Tandartsen). 

Als u met klachten bij onze praktijk komt, dan gaat het normaliter om tandheelkundige klachten. Het kan echter ook gebeuren dat u niet tevreden bent over onze voorlichting, benadering of behandeling. Dat vinden we uiteraard vervelend, we willen u immers op de meest professionele wijze behandelen en benaderen.