Onderkaak implantaat

Als de dikte van het kaakbot voldoende is, dan is een implantaat zowel in de bovenkaak als onderkaak te plaatsen. Gaat het om de vervanging van een enkele tand of kies, dan zal het implantaat in de onderkaak worden 'geschroefd', waarna de opbouw wordt geplaatst. Het hele behandeltraject neemt een aantal maanden in beslag, met name omdat de helingstijd van het kaakbot na het plaatsen van het implantaat, of meerdere implantaten, ongeveer drie maanden tijd kost. 

Brug op implantaat in onderkaak

Ook voor het vervangen van meerdere tanden of kiezen zijn implantaten zeer geschikt. Meerdere elementen, zogenoemde kronen, worden samen geplaatst op een of twee implantaten. Deze elementen zitten vast op het implantaat, in tegenstelling tot een (gedeeltelijke) klikprothese.

Onderkaak klikgebit

Als u al een gebitsprothese (kunstgebit) voor de onderkaak heeft, dan kunt u dit 'losse' gebit laten vervangen door een klikgebit; een prothese die op implantaten wordt geplaatst. Hoeveel implantaten er nodig zijn in de onderkaak is moeilijk te zeggen, over het algemeen zijn het er maximaal vier. Het grote voordeel van een klikgebit op implantaten is dat het  gebit niet los op de onderkaak rust en veel minder makkelijk schade aan het tandvlees en de onderkaak kan veroorzaken. De ervaring van mensen die overstappen van een losse prothese naar een klikgebit is over het algemeen zeer positief. Zij vinden met name dat de klikprothese voelt als het eigen gebit en op geen enkele manier belemmerend werkt.