phone
Spoed

Parodontologie

Parodontitis is een chronische multifactoriële ontstekingsziekte (geassocieerd met dysbiotische plaque biofilms) gekarakteriseerd door progressieve vernietiging van de tand-ondersteunende harde en zachte weefsels*. Tijdens een parodontologie intake bespreekt de parodontoloog met de patiënt de medische en tandheelkundige voorgeschiedenis. Er wordt geprobeerd de risicofactoren te ontdekken die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. Vervolgens vindt een parodontaal en röntgenologisch onderzoek plaats. Na het vaststellen van de diagnose en prognose, wordt een behandelstrategie voorgesteld. De parodontale behandeling bestaat uit drie fasen.

Fase 1 is de initiële parodontale behandeling, uitgevoerd door de parodontoloog of de mondhygiënisten die samen met de parodontoloog werken.

Fase 2 is de chirurgische fase. Door resectieve of regeneratieve ingrepen wordt de parodontale conditie gestabiliseerd. Na fase 1 & 2 is het parodontium gezond.

Fase 3 is de nazorg, waarin het parodontium stabiel gehouden wordt. Voor fase 3 blijft de patiënt bij de parodontoloog, of wordt terugverwezen naar zijn eigen tandarts. Tijdens de nazorg kan aandacht besteed worden aan het restauratieve of orthodontische vervolgplan. Door de parodontoloog worden ook chirurgische behandelingen zoals recessie bedekking, peri-implantitis- behandeling en kroonverlenging uitgevoerd.