Gnathologie

Gang van zaken

Een steeds grotere groep patiënten heeft regelmatig last van TMD-gerelateerde pijn. Als u uw patiënt verwijst wegens kaakgewrichtsklachten, wordt in een eerste bezoek de pijnklacht in kaart gebracht. Hier wordt ruim de tijd voor genomen, meestal minimaal 60 minuten.

Uitgebreide vragenlijst

Uw patiënt heeft al een door ons verstuurde uitgebreide vragenlijst toegezonden gekregen, de zogenaamde DC-TMD-as2 vragenlijst.

Functie-onderzoek

In het zogenaamde functie-onderzoek wordt de belastbaarheid van de kauwspieren en het kaakgewricht bestudeerd en volgt een werkdiagnose.

Behandeling

Behandeling kan bestaan uit het vervaardigen van een opbeetplaat, het geven van instructies, orofaciale fysiotherapie of medicatie. De tandarts-gnatholoog werkt nauw samen met een orofaciaal therapeut. Ook vindt overleg plaats met de huisarts, medisch specialist of een andere voor de OPD relevante zorgverlener

Kosten

De behandelstrategieën worden uitgebreid met uw patiënt besproken. In sommige situaties wordt een machtiging bij de verzekeraar aangevraagd. Bij goedkeuring worden behandelingen vergoed, echter zal dit wel ten koste van het eigen risico gepaard gaan.

Uiteraard ontvangt u naderhand een uitgebreid verslag van de behandeling.

Wanneer verwijzen?

U kunt uw patiënten verwijzen voor bijvoorbeeld:

  • Kaakgewrichtsgeluiden
  • Bruxisme
  • Pijn van de kauwspieren en/of kaakgewrichten
  • Hoofdpijn
  • Pijnklachten in het orofaciale gebied van niet-dentogene oorsprong
  • Functionele klachten
  • Gebitsslijtage
  • Neuropathische pijn