phone
Spoed

Gebitsslijtage

Wanneer verwijzen?

Bij deze categorie patiënten is het vaak lastig om het juiste moment van interventie te bepalen. Monitoren kan betekenen dat later ingrijpen toch gecompliceerder wordt en juist op korte termijn behandelen betekent misschien wel onnodig de restauratiecyclus starten.

Intake

Als u uw patiënt verwijst wordt tijdens een eerste intake het gebit uitgebreid onderzocht. Er vindt een scan plaats van de boven- en onderkaak, waarna de 3D-geprinte modellen in een articulator worden geplaatst. Tevens wordt een mondfotoreportage gemaakt.

Vervolgens zal aan de hand van de modellen en foto’s een diagnose en een eventueel behandelplan met uw patiënt worden besproken.

Bij de keuze te blijven monitoren, fungeren de geprinte modellen als een referentiepunt, een soort 0-meting voor de toekomst. Zo kan de gebitsslijtage goed in de gaten worden gehouden.

Restauratieve behandeling

De restauratieve behandeling behoort minimaal invasief te zijn en er wordt in de meeste gevallen voor slijtvast composiet gekozen*

*(Loomans B et al. Severe Tooth Wear: European Consensus Statement on Management Guidelines. J Adhes Dent. 2017;19(2):111-119. doi: 10.3290/j.jad.a38102. PMID: 28439579).

Communicatie

De behandelstrategieën worden uitgebreid met uw patiënt besproken en bij de keuze tot restauratief behandelen ontvangt uw patiënt een kostenbegroting.

Uiteraard ontvangt u naderhand een uitgebreid verslag van de behandeling.