Tandenknarsen

Tandenknarsen, wat is dat?

Als u de tanden zo hard over elkaar beweegt dat er een knarsend geluid te horen is, dan spreken we van tandenknarsen. Mensen kunnen deze beweging bewust of onbewust maken, bijvoorbeeld tijdens het slapen. Voor uw omgeving is het knarsen een naar en verontrustend geluid. Gebeurt het tandenknarsen tijdens de slaap en heeft u geen bedpartner, dan heeft u er waarschijnlijk zelf in eerste instantie niets van in de gaten. Het zijn de mensen in uw omgeving die u erop attenderen. Of, als u langdurig last heeft van het knarsen van de tanden, dan ontdekt u het wellicht pas als u fysieke klachten krijgt, zoals schade aan het gebit. De medische term voor tandenknarsen is bruxisme, waar overigens ook het vastklemmen van het gebit onder valt. 

Wat is de oorzaak van tandenknarsen?

Het is niet makkelijk om een oorzaak aan te wijzen. Vaak is het een samenspel van factoren die invloed hebben.

 • De vorm van de tanden en kiezen en de stand van de kaak. Dit lijkt echter niet de belangrijkste oorzaak, zoals jarenlang werd gedacht 
 • De werking en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
 • Slaapstoornissen (onbewuste hersenactiviteit tijdens de slaap)
 • Erfelijke factoren. Zo’n 50% van de mensen met bruxisme heeft een of meerdere naaste familieleden die ook last hebben van knarsen of klemmen van de tanden
 • Stress en onverwerkte trauma’s
 • Roken, alcohol, drugs
 • Medicijngebruik

Wat zijn de gevolgen van bruxisme?

Door de extreme druk die wordt uitgeoefend op de kaak en het gebit ontstaan er, zeker bij langdurig tandenknarsen, fysieke klachten. Bij gebitsschade wordt wel duidelijk wat de oorzaak is, maar bij de overige klachten wordt vaak niet direct de relatie met tandenknarsen en vastklemmen gelegd. Mogelijke klachten:

 • Pijn in nek- schouder- en kaakspieren
 • Gebitsbeschadiging
 • Slecht slapen en vermoeidheid
 • Hoofdpijnklachten en oorpijn

Wat doet de tandarts bij tandenknarsen?

Zoals gezegd is tandenknarsen meer dan een aandoening die schade aan het gebit kan veroorzaken. Mogelijk signaleert de tandarts schade aan uw gebit en legt hij de relatie met tandenknarsen. De tandarts kan helpen om de schade aan uw gebit te beperken. Een op maat gemaakte beschermplaat oftewel knarsplaat beschermt de gebitselementen. Ook kunnen beschadigde tanden en kiezen worden hersteld met behulp van composiet.