phone
Spoed

Orthodontie / Invisalign

Wilt u bij uw patiënt veneers plaatsen, maar is de positie van de voortanden niet gunstig voor een minimaal invasieve preparatie? Of wilt u een traumatische occlusie verbeteren, een implantaat plaatsen zonder optimaal beschikbare ruimte of een kroon waarvoor de ruimte is beperkt door extra eruptie van een antagonist? In vele situaties kan een korte voorgaande orthodontische interventie een complexe behandeling eenvoudiger maken.

Afhankelijk van de parodontale gezondheid en de gebitssituatie kan vaak de stand van het gebit en de functie gecorrigeerd worden, de mondhygiëne verbeterd worden, maar ook het tevredenheidsniveau significant worden verhoogd. Afhankelijk van de groei en de ontwikkeling van de orofaciale structuren, wordt bij kinderen soms gekozen voor twee-fase behandeling, uitneembare en vaste beugels en bij de jongste kinderen wordt soms gekozen voor een korte interceptieve behandeling. Ook het moment van interventie is altijd zorgvuldig gekozen om de behandelduur zo kort mogelijk te houden.

Er wordt altijd gekeken naar de functies en parafuncties bij het kind: denk aan foutieve slikpatronen, mondademhalingen en andere gewoontes. Zo nu en dan wordt een kind doorverwezen naar een gespecialiseerde logopedist (OMFT), zodat het gebit in balans kan worden gebracht. Op deze manier kan een mogelijke orthodontische vervolgbehandeling een stabiel resultaat geven.

Bij ingewikkelde gebitsituaties hebben wij nauwe samenwerking met de kaakchirurg binnen Cleyburch tandartsen of het ziekenhuis en worden gecombineerde behandelmogelijkheden besproken. Uiteraard ontvangt u van ons altijd informatie over de diagnose, het behandelplan en belangrijke ontwikkelingen in het behandeltraject.