phone
Spoed

Slaapapneu

Een mogelijke behandeling tegen snurken of slaapapneu (OSAS) is het dragen van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Behandeling met een MRA gebeurt altijd na verwijzing van en in overleg met de behandelaar (meestal KNO-arts of longarts). Ook de huisarts, tandarts en eventuele andere behandelaars worden geïnformeerd middels een brief over de behandeling. Cleyburch tandartsen kan de gehele MRA-behandeling voor u verzorgen. Tegenwoordig gebeurt dit volledig digitaal (3D-scan).